Znělka pro Žatec

Také Karel Reiner se obrátil do minulosti Žatce, aby v ní našel inspiraci pro novou znělku. Žatec byl totiž mezi prvními městy, která se přihlásila za vyznavače a obránce kalicha. Město se v roce 1421 proslavilo tím, že se postavilo po bok husitským vojskům, aby jim pomohlo proti přesile katolických křižáků. 

Také Karel Reiner se obrátil do minulosti Žatce, aby v ní našel inspiraci pro novou znělku. Žatec byl totiž mezi prvními městy, která se přihlásila za vyznavače a obránce kalicha. Město se v roce 1421 proslavilo tím, že se postavilo po bok husitským vojskům, aby jim pomohlo proti přesile katolických křižáků.

Karel Reiner vytvořil tedy na základě husitské písně Uvítání vítězů, – „Dietky v hromadu se senděme, proti bratří poďme“, jež i obsahově odpovídala dávné historické události, znělku, která pak zaznívala každý den na počátku místního vysílání rozhlasu po drátě nebo před veřejným hlášením Městského národního výboru.

Znělka měla podobu fanfár a byla instrumentována pro žesťový soubor Pražských pozounérů. Když v roce 1965 město Žatec oslavovalo 700 let své existence, přepracoval Karel Reiner k této příležitosti svou znělku pro velké dechové obsazení a v této podobě ji pak nahrála Ústřední hudba ministerstva vnitra za řízení kpt. Karla Vlasáka.

(Milan Kuna: DVAKRÁT ZROZENÝ Život a dílo Karla Reinera, str. 202-203) 

 

Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku, Karel Konrád 1893

Písně doby husitské skládané, dýší celou tou pádnou, neurvalou rázností, jež jest charakterem tehdejších bojů. Nápěv této písně vznikl patrně z upomínek a motivů písně „Kdo jste Boží bojovníci“. Tuto ráznost použil Reiner ve své znělce.

Hussitský chorál: Ktož jsú boží bojovníci