Karel Reiner | Galerie u radnice Žatec | Galerie am Rathaus Saaz

KAREL REINER

Skladatel, klavírista, hudební publicista | Komponist, Pianist, Musikkritiker (1910-1979)

Karel Reiner

Karel Reiner – Výstava o životě a tvorbě žateckého rodáka Karla Reinera Spolku rodáků a přátel města Žatce a Nadačního spolku Saaz | Žatec e.V . Na výstavou převzala záštitu strarostka města Žatec Zdeňka Hamousová. 

čeština

Vernisaž se koná 20. června 2021 v Žatci v „Galerii U Radnice“ , náměstí Svobody v 16:00 hodin 

Eine Ausstellung über das Leben und Schaffen des tschechischen Komponisten, Pianisten und Musikkritiker Karl Reiner aus Saaz/Žatec des Vereins der Landsleute der Stadt Žatec und des Fördervereins der Stadt Saaz | Žatec e.V.  Die Schirmherrschaft über die Ausstellung hat die Bürgermeisterin von Saaz/Žatec Zdeňka Hamousová 

Die Vernissage finden am 20. Juni 2021, 16:00 Uhr in Saaz/Žatec, Tschechische Republik in der Galerie am 

Rathaus am Marktplatz statt 

Deutsch

Seiten werden nach der Vernissage zugänglich / Stránky budou dostupné po vernisaži