Kontakt

Mgr. Pavel Straka, kurátor výstavy | Kurator der Ausstellung

Email: 731973@atlas.cz

Mgr. Petr Šimáček, Předseda spolku Rodáci a přátelé města Žatce a redaktor výstavy | Vorsitzende des Vereins der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec und Redaktuer der Ausstellung

Email: petrsimacek@seznam.cz

Otokar Löbl Předseda Nadačního spolku Saaz |Žatec v Německu a autor výstavy | Vorsitzender des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec e. V. Autor výstavy |Autor der Ausstellung

Email: otokar.loebl@t-online.de